Avery Schneider: Goat Master - glimmerglass
Avery Schneider with Chopin at The Glimmerglass Festival. Photo: Karli Cadel/The Glimmerglass Festival.

Avery Schneider with Chopin at The Glimmerglass Festival. Photo: Karli Cadel/The Glimmerglass Festival.

Ariadne in Naxosfarm animalsgoats